Przejdź do treści

Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

Administratorem danych jest Lidia Kwakowicz, ul. św. Wincentego 130/33, Warszawa

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Administrator jest w dalszej części Polityki Prywatności nazywany również Usługodawcą. Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu znajdującego się pod niniejszym adresem https://kwakowicz.pl/ akceptujesz Politykę Prywatności znajdującą się na niniejszej stronie.

Nie udostępniamy osobom trzecim danych Użytkowników.

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskaliśmy dzięki działalności związanej z tym serwisem. Zawsze masz prawo do zmiany lub usunięcia swoich danych z bazy serwisu.

Wiadomości – mogą być to informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu (np. oferta).

W Polityce Prywatności pojęcie „Użytkownik” oznacza użytkownika naszej strony (Ciebie), „Administratorem” jesteśmy my. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe podawane w formularzu na naszej stronie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Zatem jeśli wyślesz do nas wiadomość poprzez formularz, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP.

Jesteśmy także administratorem osób zapisanych na newsletter lub osób które pozostawiły swoje dane w formularzu kontaktowym na Facebooku naszej firmy, wyrażając tym samym zgodę na otrzymywanie wiadomości.

Twoje dane osobowe przetwarzane są:

  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z naszą Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
    • w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli [przykładowo] zapisałeś się na newsletter lub zapisałeś się poprzez formularz na Facebooku, w celu pobrania od nas darmowych materiałów lub umówienia się na konsultację.

Każda osoba, której dane dotyczą, czyli Użytkownik, ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.