Przejdź do treści

Kadry-Płace

Usługi kadrowo-płacowe


Usługi kadrowo-płacowe to jeden z kluczowych czynników, decydujących o sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, naturalnie uzupełniający obsługę księgową firm. Dzięki naszemu dużemu doświadczeniu w tej materii oraz doskonałej znajomości przepisów jesteśmy w stanie zaoferować sprawną i rzetelną obsługę Państwa firmy uwzględniającą potrzeby pracowników.


Dostosowywanie do częstych zmian w przepisach prawa pracy jak również dotyczące ubezpieczeń społecznych, PIT czy PPK często wykracza poza możliwości wewnętrznych zespołów przedsiębiorstwa. Dodatkową korzyścią z wyboru outsourcingu funkcji kadrowo-płacowych jest gwarancja całkowitego uszczelnienia obiegu informacji o naliczaniu wynagrodzeń oraz zachowania ich poufności wewnątrz firmy.


W zakresie obsługi kadrowej oferujemy:

 • przygotowanie dokumentów związanych z: nawiązaniem stosunku pracy, zmianą warunków zatrudnienia (aneksów do umów) oraz świadectw pracy,
 • obsługa innych form zatrudnienia i wynagradzania (umowami zlecenia, umowami o dzieło, wynagrodzeniami związanymi z pełnieniem funkcji czy umowami o staż),
 • monitorowanie ważności szkoleń z zakresu BHP oraz badań medycyny pracy (w tym wystawianie skierowań na badania wstępne i okresowe) ustalanie wymiaru urlopów wypoczynkowych i prowadzenie ewidencji ich wykorzystania – miesięczny raport na e-mali,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy (godzin pracy, nadliczbowych, nocnych oraz wszelkich nieobecności),
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu,
 • przygotowanie pism do komorników w związku z zajęciem wynagrodzeń pracowników,
 • informowanie Klienta o pojawiających się nowelizacjach przepisów wpływających na konieczność dokonania określonych zmian w obszarze kadrowym,
 • pomoc we wdrażaniu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Więcej informacji


W zakresie obsługi płacowej oferujemy:

 • sporządzanie listy płac oraz obliczanie na jej podstawie wysokości składek na ubezpieczenia i należności z tytułu wypłaconych świadczeń chorobowych,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS i imiennych raportów miesięcznych dla każdego ubezpieczonego,
 • wyliczanie zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń, sporządzanie i wysyłka deklaracji podatkowych (PIT-4R, PIT-11, IFT),
 • naliczanie składek na PPK,
 • przygotowywanie i przesyłanie wszystkich wymaganych zgłoszeń i dokumentów prawnych, aktualizujących bieżący stan zatrudnienia (ZUS, ZUA, ZWUA, itp.),
 • badanie prawidłowości rozliczeń z ZUS,
 • wystawianie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia,
 • współpracę w ramach udzielonych pełnomocnictw z jednostkami kontrolującymi.

Zalety outsourcingu kadrowo-płacowego


Wdrożenie outsourcingu kadrowo-płacowego pozwala przedsiębiorcom i firmom na skupienie się na ich działalności podstawowej, jednocześnie oszczędzając na kosztach. Głównymi zaletami outsourcingu kadrowo-płacowego są, m.in.:

 • brak obowiązku przeprowadzania kosztownych rekrutacji na stanowisko specjalisty do spraw kadr i płac i co za tym idzie brak kosztów wyposażenia stanowiska i zakupu specjalistycznego oprogramowania,
 • brak konieczności przeprowadzania cyklicznych szkoleń dla kadrowych,
 • zachowanie całkowitej poufności w firmie odnośnie wynagrodzeń.


Obniżenie kosztów obsługi kadrowo-płacowej to realna oszczędność dostępna od zaraz. Dzięki elastycznemu podejściu do organizacji procesów oraz posiadanej wiedzy, pomożemy zoptymalizować koszty w Twojej firmie.


Kadry i Płace w rękach ekspertów

Jako dostawca najwyższej jakości usług z obszaru kadr i płac dbamy o to, aby naliczanie wynagrodzeń oraz prowadzenie akt pracowniczych odbywało się zgodnie z przepisami i w tym celu stale poszerzamy naszą wiedzę i umiejętności.


Jako uzupełnienie oferty GKC Outsourcing proponujemy Państwu wsparcie w przygotowaniu do kontroli ze strony Państwowej Inspekcji Pracy, ZUS i Urzędu Skarbowego. Dostarczamy potrzebną dokumentację, badamy potencjalne obszary ryzyka i wskazujemy optymalne rozwiązania. Możemy również zrealizować przegląd dokumentacji w aktach osobowych Państwa pracowników oraz uporządkować ją zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i wytycznymi.


Wybierając usługi GKC Outsourcing, mogą być Państwo pewni naszej rzetelności i uczciwości we wszystkich przeprowadzanych działaniach. Ponadto gwarantujemy zachowanie tajemnicy dotyczącej danych osobowych i innych poufnych informacji. Oferujemy szeroko zakrojone usługi rachunkowe dla przedsiębiorców z różnych branż.


Zapytaj o ofertę dla Ciebie!


Każdego Klienta traktujemy indywidualnie, chcemy poznać Twoje oczekiwania, aby przedstawić najkorzystniejszą dla Ciebie ofertę.