Przejdź do treści

Finanse i Controlling

Według raportu PwC oraz Banku Światowego przedsiębiorca w Polsce przeznacza rocznie 334 godziny na realizacje obowiązków podatkowych.


Przekazując nam swoje rozliczenia oszczędzasz czas, unikasz błędów i optymalizujesz koszty – a zaoszczędzony czas przeznacz na rozwijanie swojego biznesu!

Jesteśmy elastyczni we współpracy, dlatego też nasze usługi świadczymy na oprogramowaniu własnym bądź Klienta. Z pełnym przekonaniem i zaufaniem możecie Państwo powierzyć kwestie księgowe G&K Outsourcing. Działamy z pasją, więc chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. Z nami nie musisz śledzić zmian prawnych i nowości rynkowych – o wszystkich nowych obowiązkach i reformach poinformujemy Cię sami!


Usługi księgowe świadczymy głównie w obszarze:

 • nowoczesna księgowość dla startup-ów
 • pełna księgowość dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnych oraz prostych spółek akcyjnych


Księgowość dla startupów


Startupy jako przedsięwzięcia na wczesnym etapie rozwoju, często o charakterze technologicznym mają swoje specyficzne potrzeby rozliczeniowo-księgowe. Wchodząc na rynek jako startup czeka Was wiele przygód, często jednak wraz z rozwojem projektu piętrzą się kwestie prawne oraz księgowe, takie jak:

 • Rozliczanie przychodów pobieranych z aplikacji, księgowanie transakcji walutowych czy z odwrotnym obciążeniem VAT
 • Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji wydatków w przypadku dotacji,
 • Ewidencjonowanie dużej ilości transakcji niskomarżowych,
 • Przygotowywanie dokumentów księgowych do kontroli skarbowej, dużo częstszych kiedy firmy ubiegają się o zwroty podatku VAT,
 • Sporządzamy dokładne raporty i sprawozdania finansowe spółek (w tym również raportowanie zarządcze),
 • Pomagamy we wdrożeniach rozwiązań ułatwiających skalowanie startupu.


Księgi Handlowe dla spółek kapitałowych


Głównymi zaletami spółki akcyjnej i z o.o. są: wyłączenie właścicieli z ponoszenia odpowiedzialności za zobowiązania spółki oraz w przypadku akcyjnej możliwość pozyskiwania na rynku kapitałowym środków finansowych z emisji akcji lub obligacji, jak również możliwość założenia spółki akcyjnej przez obcokrajowców.


Z dniem 1 marca 2021 r. w polskim systemie prawnym pojawi się trzecia spółka kapitałowa – prostą spółkę akcyjną (PSA). PSA to swoisty konglomerat cech spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej, poddany uelastycznieniu i stworzony z myślą o start-upach.


Spółki kapitałowe wymagają prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz dodatkowych sprawozdań: zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych. Decydując się na prowadzenie działalności w tej formie inwestor powinien uwzględnić, iż roczne sprawozdanie finansowe spółki akcyjnej objęte jest obowiązkiem badania przez biegłego rewidenta.


W ramach usług dla spółek kapitałowych oferujemy m.in.:

 • Wsparcie przy zakładaniu spółki kapitałowej (w tym kwestie podatkowe oraz rachunkowe, analizę umowy / statutu spółki przy jej założeniu),
 • Prowadzenie ksiąg handlowych,
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe informacje i objaśnienia, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych),
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • Obsługa płacowa oraz ZUS (bieżąca obsługa pracownicza),
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych, w tym VAT, PIT, ZUS, VAT JPK,
 • Sprawozdawczość do urzędu statystycznego GUS oraz banków i innych instytucji.


W celu złożenia zapytania ofertowego, zapraszamy do kontaktu!

FINANSE I CONTROLLING

GKC Outsourcing to nie tylko księgowość


Wiemy jakie potrzeby mają przedsiębiorcy na różnych etapach prowadzenia firmy. Pracujemy z nimi na różnych etapach rozwoju, wspierając ich nie tylko w obszarach rachunkowości czy finansów.
Począwszy od zakładania firmy, przez cały czas jej rozwoju potrzeby mogą być różne – od doradztwa przy minimalizacji ryzyka podatkowego i optymalizacji operacji finansowych, przez controlling aż po negocjacje związane z inwestycjami czy sprzedażą firmy.


Przykładowe nasze usługi:

 • Wykonamy dla Państwa roczne sprawozdania finansowe w pełnym zakresie, w czytelnej i łatwej w odbiorze wersji,
 • Opracujemy okresowe raporty finansowe dla Państwa regularnie lub na jednostkowe zamówienie,
 • Opracujemy dla Państwa pakiety konsolidacyjne dla grup kapitałowych,
 • Dokonamy weryfikacji zapisów w księgach, analiz salda na koniec okresu obrotowego,
 • Usługi Controllingu zewnętrznego,
 • Tworzymy budżety, business plany i wnioski kredytowe dla banków,
 • Wyceniamy opłacalność inwestycji oraz przeprowadzamy wyceny całych biznesów/firm,
 • Przygotowujemy raporty dla inwestorów business angel, funduszy.


Nasza propozycja współpracy skierowana jest zarówno do małych i średnich firm, które nie posiadają własnych działów finansowych (dyrektora finansowego, analityków) jak również do przedsiębiorstw posiadających własne działy finansowe, zapewniając w tym wypadku usługę komplementarną -wnoszący nowe spojrzenie i wiedzę jako niezależny podmiot zewnętrzny.
Szczegółowy zakres oferty świadczenia usług finansów oraz controllingu zależy od skali działalności przedsiębiorstwa, stopnia złożoności prowadzonych operacji oraz analizy jego potrzeb. Dzięki naszym usługom przedsiębiorstwo może lepiej kontrolować koszty, planować dalszy rozwój oraz uniknąć wielu zagrożeń w jego funkcjonowaniu.


W celu złożenia zapytania ofertowego, zapraszamy do kontaktu!