Przejdź do treści

Tarcza antykryzysowa 4.0 nadaje pracodawcom wiele nowych uprawnień

Tarcza 4.0

Pracodawca może zawiesić:

 • tworzenia lub funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 • dokonywania odpisu podstawowego;
 • wypłaty świadczeń urlopowych – o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;
 • funkcjonowania innych funduszy lub wykonania zobowiązań o charakterze socjalno-bytowym (z wyłączeniem warunków umów o pracę) oraz obniżenie odpisów na ZFŚS wyższych od ustawowych do wysokości ustawowej.

Uwaga! Nie ma możliwości wycofania z konta ZFŚS równowartości już odprowadzonej części odpisu za 2020 r.

Pracodawca ma możliwość bez zgody pracownika:

 • obniżyć wymiar czasu pracy pracownika maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu; wynagrodzenie nie może być jednak niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika przed jego obniżeniem;
 • objąć pracownika przestojem ekonomicznym, z zastrzeżeniem, że pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Uwaga! Pracodawca musi wykazać, że nastąpił u niego wzrost obciążenia kosztami wynagrodzeń.

 • ograniczenia wysokości odpraw, odszkodowań oraz świadczeń o podobnym charakterze przewidzianych do wypłaty na wypadek ustania stosunku pracy do kwoty nieprzekraczającej 10-krotności minimalnego wynagrodzenia (obecnie 2600 zł brutto).
 • jednostronnego udzielenia do 30 dni zaległego urlopu wypoczynkowego. Pracodawca może też przesunąć jednostronnie urlop albo odwołać z nich pracownika w każdym czasie.

Uwaga! Nie dotyczą urlopów związanych z rodzicielstwem tj. urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego i urlopu wychowawczego.

 • wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji w terminie 7 dni

Uwaga! Wypowiedzieć umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. może tylko pracodawca, zamawiający, zleceniodawca.

 • wysłania pracownika do pracy zdalnej, jeżeli pracownik ma możliwości techniczne i lokalowe do wykonywania takiej pracy. Pracownik ma obowiązek ewidencjowania wykonywanych zdalnie czynności, jeżeli pracodawca wyda takie polecenie ze wskazaniem opisu tych czynności, a także daty i czasu ich wykonywania.

Uwaga!  Narzędzia i materiały do pracy potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej ma zapewniać pracodawca.

Źródło: http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000108601.pdf

Tarcza plik wektorowy utworzone przez starline – pl.freepik.com

3 komentarze do “Tarcza antykryzysowa 4.0 nadaje pracodawcom wiele nowych uprawnień”

 1. Dziękuję za wsparcie dla mojego zespołu.
  Dzięki Pani determinacji otrzymałem dofinansowanie z PFR,na utrzymanie zatrudnienia.
  Mam nadzieję na wieloletnią współpracę.

  Z poważaniem

  Zbigniew

 2. Pingback: best online essay writer

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *