Przejdź do treści

tarcza 4.0

Tarcza 4.0

Ułatwienie w składaniu wniosku o świadczenie postojowe dla zleceniobiorców:

Gdy zleceniodawca odmówi złożenia wniosku o świadczenie postojowe, zleceniobiorca może złożyć wniosek we własnym imieniu bezpośrednio do ZUS bez pośrednictwa zleceniodawcy, jeżeli spełnia pozostałe warunki, tj.: zleceniodawca albo zamawiający miał przestój w działalności w wyniku COVID-19, umowa została zawarta przed 1 kwietnia 2020 r., przychód… Czytaj dalej »Ułatwienie w składaniu wniosku o świadczenie postojowe dla zleceniobiorców:

Tarcza 4.0

Rozszerzone uprawnienia o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników:

Pracodawcy mogą uzyskać dofinansowania także na wynagrodzenia (oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy) pracowników nieobjętych: przestojem, o którym mowa w art. 81 kodeksu pracy, lub przestojem ekonomicznym w następstwie wystąpienia COVID-19, lub obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19. Dofinansowanie przysługuje… Czytaj dalej »Rozszerzone uprawnienia o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników:

Tarcza 4.0

Tarcza antykryzysowa 4.0 nadaje pracodawcom wiele nowych uprawnień

Pracodawca może zawiesić: Uwaga! Nie ma możliwości wycofania z konta ZFŚS równowartości już odprowadzonej części odpisu za 2020 r. Pracodawca ma możliwość bez zgody pracownika: Uwaga! Pracodawca musi wykazać, że nastąpił u niego wzrost obciążenia kosztami wynagrodzeń. Uwaga! Nie dotyczą urlopów związanych z rodzicielstwem tj.… Czytaj dalej »Tarcza antykryzysowa 4.0 nadaje pracodawcom wiele nowych uprawnień