Przejdź do treści

Rozszerzone uprawnienia o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników:

Tarcza 4.0

Pracodawcy mogą uzyskać dofinansowania także na wynagrodzenia (oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy) pracowników nieobjętych:

  • przestojem, o którym mowa w art. 81 kodeksu pracy, lub
  • przestojem ekonomicznym w następstwie wystąpienia COVID-19, lub
  • obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19.

Dofinansowanie przysługuje nie tylko wobec pracowników, ale także osób świadczących pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenia oraz innej umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Dofinansowanie przysługuje przez łączny okres 3 miesięcy, przypadających od miesiąca złożenia wniosku

Uwaga! Pracodawca, który otrzymał dofinansowanie, nie może wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie pobierania świadczenia.

Pracodawca może ubiegać się o dofinansowanie tylko w pewnych sytuacjach

  • w przypadku wystąpienia u pracodawcy spadku obrotów gospodarczych, o którym mowa w art. 15g ust. 9, lub
  • istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, o którym mowa w art. 15gb ust. 2

Uwaga! Zgodnie z Tarczą 4.0. spadek obrotów będzie można liczyć w okresie po dniu 31.12.2019 r., a nie jak do tej pory – po dniu 01.01.2020 r., natomiast poza tym definicja nie ulega zmianie.

Źródło: http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000108601.pdf

Tarcza plik wektorowy utworzone przez starline – pl.freepik.com

2 komentarze do “Rozszerzone uprawnienia o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników:”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *