Przejdź do treści

Polski Ład – kalkulator po zmianach

Najważniejsze zmiany, które czekają Nas od 01.01.2022 r.:

Wzrost progu podatkowego z 85 528 zł do 120 000 zł od którego odprowadzana jest zaliczka na podatek w wysokości 17%.

Zwiększenie kwoty wolnej. Dochód do wysokości 30 000 zł nie będzie powodował obowiązku zapłaty podatku. Obecnie jest to kwota 43,76 zł, czyli 1/12 z 525,12 zł, a po zmianach ma być to kwota 425,00 zł (30 000 x 17% = 5 100 zł / 12 = 425,00 zł). Kwota zmniejszająca podatek ma również przysługiwać podatnikom znajdującym się w II progu podatkowy, którzy będą płacili 32% podatek.

Ulga dla pracowników i przedsiębiorców na skali. Ulga przeznaczona dla podatników, których przychody mieszczą się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie czyli od 5 701 zł do 11 141 zł miesięcznie. W ramach tego przedziału wprowadzono podział na osoby mające przychód w przedziale od 5 701 zł do 8 549 zł i druga grupa to osoby z przychodem od 8 549 zł do 11 141 zł. Różnica pomiędzy tymi grupami polega na sposobie wyliczenia ulgi:

 • ulga dla osób o przychodach z przedziału do 8 549 zł jest liczona według wzoru:
   (przychód * 6,68% – 380,50 zł) / 0,17
 • ulga dla osób o przychodach z przedziału od 8 549 zł jest liczona według wzoru:
   (przychód * (- 7,35%) + 819,08zł) / 0,17

Uwaga!

 • trzeba zmieścić się w widełkach- przy za niskim lub za wysokim przychodzie- ulga nie przysługuje.
 • z odliczenia nie skorzystają zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych (zleceniach i o dzieło)
 • ulga będzie miała zastosowanie również do przychodów twórców i artystów, do których mają zastosowanie 50% koszty uzyskania

Co ważne łączenie ulgi  dla klasy średniej w działalności gospodarczej i umowie o pracy odbywać się będzie na zasadzie osobnych źródeł – tzn. każde z przychodów będą rozliczane odrębnie, natomiast w rozliczeniu rocznym podatnik będzie zobowiązany dopłacić ewentualny podatek o ile jego przychody przekroczyły wartość limitu ulgi dla klasy średniej z tytułu zaliczek w trakcie roku.

Składka zdrowotna. Zmiany związane z brakiem możliwości odliczania części składki zdrowotnej (7,75%) od podatku. W przypadku podatników rozliczających się:

 • 19% podatkiem liniowym- 4,9% bez możliwości odliczenia jej części od podatku. Składka nie będzie mogła być niższa niż 9% najniższego wynagrodzenia tj. 270 zł.
 • z zastosowaniem skali podatkowej- 9% bez możliwości odliczenia jej części od podatku
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych- zapłacą od 60% do 180% przeciętnego wynagrodzenia w zależności od wysokości dochodu.
 • na karcie podatkowej zapłacą 9% minimalnego wynagrodzenia.
 • oskładkowanie menadżerów z tytułu powołania- 9%

Dodatkowe obciążenia dla pracodawców w przypadku nielegalnego zatrudniania pracowników lub ukrywaniu prawidłowej wysokości przychodów z pracy. Wprowadzane są rozwiązania, które mają na celu zmniejszenie tzw. szarej strefy w zakresie zatrudniania pracowników. Cel ma zostać osiągnięty poprzez przypisanie pracodawcy przychodu w związku z nielegalnym zatrudnieniem pracownika lub niewykazaniem w prawidłowej wysokości przychodów ze stosunku pracy a także wprowadzenie pełnej odpowiedzialności pracodawcy za podatek oraz składki ZUS (z jednoczesnym wyłączeniem odpowiedzialności pracownika za te zobowiązania).

Poniżej wyliczenie wynagrodzenia dla pracownika  z kwotą 5 000 oraz 11 000 w wieku powyżej 26 lat, ze stałym miesięcznym wynagrodzeniem, który złożył pracodawcy oświadczenie PIT-2 i korzysta z podstawowych kosztów uzyskania przychodu bez PPK za styczeń 2021 roku i dla porównania za styczeń 2022 roku, uwzględniające proponowane zmiany (kalkulator do pobrania):

Nowy Ład ma za zadanie wyrównać zarobki Polaków. Założenie jest takie, aby pracownik zarabiający najmniej otrzymał po zmianach większe wynagrodzenie, zaś najlepiej zarabiający odprowadzą wyższe podatki, a co za tym idzie – otrzymają znacznie mniejsze wynagrodzenie. W ujęciu rocznym stracą pracownicy zarabiający powyżej 12 798 złotych brutto, gdyż nie będą już objęci ulgą dla klasy średniej..

autor: Beata Gostół

1 komentarz do “Polski Ład – kalkulator po zmianach”

 1. Świetny artykuł. Bardzo dużo rzetelnej wiedzy, potrzebnej do zorientowania się w nowych przepisach. Kalkulator działa sprawnie i jest bardzo pomocny. Polecam wszystkim!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *