Przejdź do treści
Tarcza 4.0

Dodatek solidarnościowy wynosi 1400 zł miesięcznie i przysługuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. Można go otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek.

Warunki otrzymania:
• mogą wnioskować osoby, z którymi po 15 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub ich umowa o pracę na czas określony wygasła po tym terminie.
• podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 r.
• świadczenie przysługuje również bezrobotnym już zarejestrowanym w urzędzie pracy. W takiej sytuacji urząd pracy zawiesi dotychczas wypłacany zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium wypłacane na szkolenia oraz podnoszenie kwalifikacji.
• Świadczenie przysługuje osobom legalnie przebywającym na terenie RP (w tym cudzoziemcom).

UWAGA! Aby skorzystać z dodatku solidarnościowego nie można mieć innego tytułu do ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego (w ZUS lub KRUS).
W związku z tym udostępniony jest nowy wniosek EDS, będzie można składać wyłącznie elektronicznie, przez portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Źródło: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/pracujacy/-/publisher/details/1/dodatek-solidarnosciowy-karta/2593383

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *