Przejdź do treści

Jak rozkłada się odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej?

podpisywanie umowy

Spółka komandytowa to osobowa spółka prawa handlowego. Jest ona całkowicie odrębnym od wspólników podmiotem prawa, prowadzącym działalność jako własna firma. Ma ona prawo do nabywania praw w imieniu własnym, również prawa do nieruchomości i inne prawa rzeczowe. Dozwolone jest również aby pozywała i była pozywana oraz ma prawo do zaciągania zobowiązań. Kto w związku z tym jest odpowiedzialny za zobowiązania spółki komandytowej? Na jakich opiera się to zasadach?

Jak wygląda odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej?

Niekiedy w tej kwestii pojawia się konieczność wsparcia ze strony doświadczonego biura księgowego. Warto jednak wiedzieć, że spółka komandytowa odpowiada za posiadane przez siebie zobowiązania jako zupełnie odrębny od wspólników podmiot prawa. Dzieje się tak, gdyż posiada ona własną zdolność do czynności prawnych. W przypadku tej odpowiedzialności mówimy o zakresie, który nie jest w żaden sposób ograniczony. Zalicza się do niej odpowiedzialność za wszelkie posiadane przez spółkę zobowiązania, które były zaciągane w jej imieniu, całego majątku spółki –  tutaj zarówno wkładu wspólników, jak i zysku jaki zostały wypracowany. Oprócz tego solidarnie ze spółką za jej zobowiązania odpowiadają jej wspólnicy. Jednak w przypadku spółki komandytowej mamy do czynienia z dwoma rodzajami wspólników. Ich odpowiedzialność różni się.

Jak poszczególni wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki?

Wyróżniamy komplementariuszy oraz komandytariuszy. Ci pierwsi ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki w zakresie nieograniczonym. Natomiast komandytariusze odpowiadają jedynie do wysokości sumy komandytowej. Jednak odpowiedzialność może dotyczyć również osobistego majątku komandytariusza. Jednak w pierwszej kolejności wierzyciele powinni dochodzić swoich roszczeń z majątku spółki i dopiero jeśli okażą się one nieskuteczne, to solidarnie z majątku wspólników. Wierzyciele często decydują się na wystosowanie powództwa jednocześnie przeciwko spółce i wspólnikowi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *