Przejdź do treści

Wycena Spółki

Każdy przedsiębiorca powinien znać wartość prowadzonego biznesu, gdyż jak zauważył Warren Buffet: Jeżeli nie znasz wartości (…) swojego biznesu, znajdziesz się w rękach kogoś, kto ją zna.

Cele wyceny

Cele wyceny przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części, udziałów / akcji, są różne, do najczęstszych należy:

 • Planowanie sukcesji (np. transfer udziałów spółki na rzecz dzieci, małżonków czy innych członków rodziny),
 • Planowanie podatkowe (np. zmniejszenie ryzyka podatkowego w przypadku aportu przedsiębiorstwa czy ZCP),
 • Sprzedaż udziałów / akcji, wykupy i spory między udziałowcami,
 • Fuzje, przejęcia i dezinwestycje,
 • Pierwsza oferta publiczna / Wycofanie spółki z giełdy,
 • Restrukturyzacja, postępowanie układowe, upadłościowe lub likwidacja,
 • Wymagania sprawozdawczości finansowej (np. tzw. test na utratę wartości przejętej spółki),
 • Weryfikacja wiarygodności finansowej i zabezpieczenie kredytów, pożyczek czy emitowanych instrumentów finansowych,
 • Niezależne opinie dotyczące wyceny dla zarządu, rady nadzorczej lub akcjonariusza / udziałowca firmy.

Ile warta jest firma?

Prawie każdy właściciel ma jakieś wyobrażenie dotyczące wartości spółki, którą założył i rozwijał nierzadko przez wiele lat. Jednakże często jest ono oparte na emocjach i wspomnieniach związanych z włożonym wysiłkiem, długimi latami ciężkiej pracy, sukcesami jak i również porażkami i stresem będącym efektem nietrafionych decyzji. W rezultacie, wspomniane wyobrażenie o wartości jest najczęściej zniekształcone przez emocje, które mogą powodować przeszacowywanie wartości firmy, ale często powodują również, że właściciele nie doceniają wartości, którą wypracowali.

W świecie biznesu nie ma jednak miejsca na sentymenty i emocje –  muszą one ustąpić miejsca niezależnym analizom i kalkulacjom – GKC Outsourcing w tym Ci pomoże!

Metodologia

Metody wyceny przedsiębiorstwa – wyceny spółki z o.o. , akcyjnej lub innej formy prawnej, nasi eksperci dobierają indywidualnie do zapotrzebowania Klientów, najczęściej korzystając z:

 • Wyceny firmy metodą dochodową,
 • Wyceny przedsiębiorstwa metodą porównawczą,
 • Wyceny wartości firmy metodą majątkową i aktywów netto.

Praktyka jasno pokazuje, że nie ma jednej uniwersalnej metody wyceny, która stałaby się standardem pasującym do wszystkich wariantów sytuacji i etapu rozwoju spółki, towarzyszących im ryzyk i ich wpływowi na wartość przedsiębiorstwa.

Dlatego w przeprowadzanych wycenach, nasi eksperci zwracają uwagę na takie elementy jak:

 • Bieżąca sytuacja finansowa spółki,
 • faza rozwoju firmy oraz jej wielkość,
 • branżę w której działa,
 • stopień kontroli przez różnych interesariuszy (pakiety mniejszościowe lub kontrolne),
 • płynność i stopień zbywalności akcji lub udziałów przedsiębiorstwa,
 • potencjalne efekty synergii możliwe do uzyskania przez inwestora strategicznego.

Na podstawie powyższych założeń GKC przygotowuje wycenę kilkoma metodami i oszacowuje przedział wartość spółki, który służy jako punkt wyjścia do dalszych analiz.

Nasi Klienci otrzymują precyzyjne wyceny oraz stosowne rekomendacje, a dzięki szerokiemu doświadczeniu w obszarze wycen firm ze zróżnicowanych branż i służących różnym celom, z powodzeniem interpretujemy nietypowe sytuacje oraz uwzględniamy je w kalkulacjach

Etapy wyceny

Wycena firmy może być podzielona, z punktu widzenia osoby przeprowadzającej wycenę, na następujące etapy:

 • Identyfikacja celu i przedmiotu wyceny.
 • Wybór fundamentalnych założeń wyceny (standardy wartości i przesłanki wartości).
 • Wybór podejścia do wyceny oraz metody lub metod wycen.
 • Zgromadzenie danych, analiza i przyjęcie założeń biznesowych wyceny.
 • Oszacowanie wartości, a w tym zastosowanie korekt – dyskonto i premie.
 • Przygotowanie raportu z wyceny i przedłożenie go klientowi.

Dlaczego warto wybrać ekspertów GKC Outsourcing?

Wycena spółki osobowej (jawnej, cywilnej), spółki kapitałowej (wycena spółki z o.o. i akcyjnej), czy jednoosobowej działalności gospodarczej jest kwestią złożoną, której przygotowanie warto powierzyć praktykom biznesu z szeroką wiedzą na temat bieżących trendów ekonomicznych, specyfiki zróżnicowanych sektorów gospodarki jak również zmiennych warunków rynkowych.

Eksperci GKC Outsourcing analizują wpływ uwarunkowań wewnętrznych jak i zewnętrznych  na wartość firmy poprzez badanie nowych uwarunkowań branżowych, zmiennych rynkowych, rozpoczętych i planowanych inwestycji i innych działań – dzięki czemu nasza wycena jest kompleksowa i przedstawia realny obraz wartości spółki.

Każdorazowo wycena spółek jak i przedsiębiorstw w wykonaniu naszej firmy stanowi więc kompletną i rzetelną podstawę do realizacji celów naszych Klientów, a prezentowane przez nas profesjonalizm i terminowość stanowią gwarancję najwyższej satysfakcji, co potwierdzają nasi wieloletni partnerzy.

Klienci otrzymują raport zawierający wyniki przeprowadzonej wyceny wraz z rekomendacją. Do sporządzenia wyceny niezbędne są informacje o planach firmy w perspektywie kolejnych 5 lat oraz finansowe i operacyjne dane historyczne umożliwiające dokonanie symulacji wpływów i wydatków.

Zapraszamy do kontaktu!